วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสมพร พานิชรัมย์ ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยนางสาวสิริกร กรทรัพย์ และนายพัฒนะ ธรรมเจริญ พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้วยสัตวแพทย์ ตามที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์แจ้งขอให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพสุนัขจรจัดที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราวเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ หมู่ที่15 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เพื่อจะได้มีการจัดซื้อเวชภันฑ์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุนัขเบื้องต้น ต่อไป


@ ครอบครัวปศุสัตว์ “ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
# กรมปศุสัตว์