วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทยากร เพ็ชร์ผ่อง ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ภรัณยู สาระคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน และน.ส.ณิชานันท์ จันทมงคล พนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ น.ส.อรอุมา จันทมงคล พนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ลงพื้นที่ ม. 6 ต.นายายอาม บ้านนายรุ่งโรจน์ ปัสเสนะ ม.12 ต.นายายอาม ของนายพจน์ ถูกขนาดดี ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ ปฏิบัติงานครั้งนี้ โคเนื้อ 32 ตัว กระบือ 4 ตัว ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง พร้อมมอบแร่ธาตุก้อน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยน


@ ครอบครัวปศุสัตว์ “ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
# กรมปศุสัตว์