วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566เวลา 09.00 น. นายอดิเรก จันทะศิลา ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน มอบหมายให้นางสาววลีรัตน์ อินทเวช เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวรัตนาภรณ์ นพจันทร์ จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะ จำนวนเกษตรกร 3 ราย แพะ 11 ตัว พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้ฉีดพ่นพื้นคอก บริเวณที่สัตว์พักอาศัย ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยน


@ ครอบครัวปศุสัตว์ “ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
# กรมปศุสัตว์