วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. นายสมพร พานิชรัมย์ ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วย นางสาวสิริกร กรทรัพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลและนายพัฒนะ ธรรมเจริญ พนักงานจ้างเหมางานบริการด้านสัตวแพทย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค,กระบือรอบที่ 1 /2567 พร้อมฉีดวิตามินและยาถ่ายพยาธิ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ โคเนื้อจำนวน 12 ตัว กระบือ จำนวน 2 ตัว พร้อมแนะนำวิธีดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น


@ ครอบครัวปศุสัตว์ “ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
# กรมปศุสัตว์