วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกก่อนนำเข้าเลี้ยงใหม่ ณ จำนงค์ฟาร์ม หมู่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี