วันที่ 25 มีนาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) รายใหม่ 1 ร้าน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี