วันที่ 25 มีนาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม ตรวจสัตว์ก่อนเคลื่อนย้ายสุกร  ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะเข้า-ออกฟาร์มสุกร และตรวจติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร นางบุษบา  พรมนา หมู่ที่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี