วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 30 ราย จำนวนไก่พื้นเมือง 2452 ตัว และออกติดตามโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง  แจกวิตามิน,น้ำยาฆ่าเชื้อ และแนะนำการใช้ยาให้กับเกษตรกร