วันที่ 26  มีนาคม  2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  day) ปี 2564 ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  และตรวจเยี่ยมเกษรตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน  5  ราย