pic025 

     วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ให้บริการทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 17 ตัว ณ วัดเขาแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

   

   

 


pic025 

     วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์สมชาย เศรษฐ์เวคิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

   

   

 


pic025 

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฮาลาลในจังหวัดจันทบุรี

1. Zam's Meat Butcher จำหน่ายเนื้อโคสุรินทร์วากิว ตั้งอยู่ที่  6 ซอยหมู่บ้านศิริการ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.086-3607161

2. สยามแม็คโคร สาขาจันทบุรี จำหน่ายเนื้อโคขุน ตั้งอยู่ที่  21/11  หมู่ที่11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-355240

3. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำหน่ายเนื้อโค ตั้งอยู่ที่ 1032  ตำบลท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.089-5427412

4. ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาจันทบุรี จำหน่ายเนื้อโค  ตั้งอยู่ที่ 22/107 หมู่ที่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-313794

5. เทสโก้ โลตัส สาขาเมือง จำหน่ายเนื้อโค  ตั้งอยู่ที่ 25/4  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.092-1592529

6. ร้านอาซานะห์  จำหน่ายเนื้อไก่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.089-8314577

 

   

  

 


pic025 

     วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนมารับบริการด้านปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผ่าตัดทำหมัน 22 ราย
สุนัขเพศผู้จำนวน 5 ตัว เพศเมียจำนวน 11 ตัว
แมวเพศผู้จำนวน 11 ตัว เพศเมียจำนวน 18 ตัว
รวมให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 45 ตัว
ณ วัดทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

  

   

 


pic025 

     วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง